פוסטים

טרקטור LS מסדרה MT1
,

קומפקטיים חדשים מ-LS

אל לקוחות המחפשים טרקטור רב תכליתי – ואינם דווקא חקלאים. הנה עיקר החדשות